හම්බන්තොට අවසන් වාරිකය චීනය රඳවා ගනියි.
හම්බන්තොට වරාය චීනයට බදු පදනම මත ලබාදීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවිය යුතු අවසන් වාරිකය වන ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 585ක මුදල ලබාදීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට චීනය කටයුතු කර තිබේ. හම්බන්තොට වරායේ නිර්මාණය කර ඇති දූපත විනෝදාස්වාදක කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීමට චීනය ඉල්ලා තිබුණත් කොළම ඒ සඳහා විරෝධතා දැක්වීම හේතුවෙන් ඔවුන් මෙසේ අවසන් වාරිකය නිදහස් කිරීම ප්‍රමාද කර තිබේ.

පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ හම්බන්තොට වරාය ඩොලර් බිලියන 1.12ක මුදලකට 99 අවුරුදු බදු පදනමක් යටතේ චීනයට පැවැරීමට වත්මන් රජය කටයුතු කළේ ඒ සඳහා ලබාගෙන ඇති ණය ගෙවා දැමීමට ශ්‍රි ලංකාවට අපහසු බව පවසමිනි.

මෙම දූපත නාවික හා වරායේ කාර්යයන් සඳහා පමණක් යොදා ගත යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය චීනයට දන්වා ඇති හෙයින් ඔවුන් මෙසේ අවසන් වාරිකය මුදා හැරීම ප්‍රමාද කර ඇත.

මෙම ගැටලුකාරී තත්ත්වය අවසන් වූ පසුව චීනය අවසන් වාරිකය මුදා හැරීමට කටයුතු කරනු ඇතැයි එම වරාය බදු පදනම යටතේ ලබාගත් චයිනා මර්චන්ට් පෝට් හෝල්ඩිංග්ස් සමාගම පවසා ඇත.

Ad
Powered by Blogger.