ඇමති චම්පිකගෙන් විශේෂ ජංගම සේවාවක්.කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේදී මතුව තිබෙන ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීම සඳහා විශේෂ ජංගම සේවාවක් පැවැත්වීමට මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ.

එම විශේෂ ජංගම සේවාව එළැඹෙන 18 වැනි දින පෙරවරු 10.00 සිට පස්වරු 06.00 දක්වා කොළඹ ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට් ආකේඩ් පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වීමට නියමිතය. 

එහිදී දැනට පවතින ඉඩම් සම්බන්ධ ගැටලු, අනවසර ඉදිකිරීම් ඇතුළු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධයෙන් පවතින බරපතල ගැටලු සඳහා විසඳුම් ලබා දීම හා ජනතාව දැනුවත් කිරීම එහිදී සිදුවන බවයි විෂයභාර අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ. මේ පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම සඳහා අද (11) අමාත්‍යාංශයේදී මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවා තිබුණි. 

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පළාත් පාලන ආයතන 13 නියෝජනය කරමින් වගකිව යුතු නිලධාරීන් හා ආයතන වන ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය, ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, ගොවිජන සේවා දෙපර්තමේතුව, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව, වෙරළ සංරක්ෂණය අධිකාරිය, වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඇතුළු ආයතන ද එම ජංගම සේවාවට සම්බන්ධ වන බව අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ. 

ඒ අනුව එදිනට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉදිකිරීම් සම්බන්ධ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබාගත හැකි බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.