රජයේ ඉහළ නිලධාරීන්ගේ වාහන බදු සහනය පහලට : පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ පොකට්ටුව සරුවෙයි.රාජ්‍ය සේවයේ ඉහළ නිලධාරීන්ට හිමිවන බදු සහන යටතේ වාහන ගෙන්වීමට ආදාල නීති පසුගිය 8 වැනිදා සිට සංශෝධනයකට ලක්කොට තිබේ.

මෙතෙක් වාහන ගෙන්වීමේදී බදු සහන හිමිවූයේ වසර 10කට වරක් වූවද නව තීති යටතේ එය වසර 5කට වරක් ලෙස අඩු කොට ඇතැයි මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

මෝටර් රථයේ වටිනාකම හෝ එන්ජින් ධාරිතාව කුමක් වුවද ඒ සඳහා හිමිවන බදු සහනය රුපියල් මිලියන 3.6ක් පමණක් බවද මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් නිකුත් කළ චක්‍රලේකයේ සඳහන් වේ.

පරිපාලන නිලධාරීන්ගේ පොකට්ටුව සරුවෙයි

මේ අතර මෙම මස පළමුවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා උපරිම රුපියල් පනස්‌ දහසක මාසික දීමනාවක්‌ ලබාදීම ජාතික වැටුප් හා සේවක සංඛ්‍යා කොමිෂන් සභාව අනුමත කර තිබේ.

ඒ අනුව එම සේවයේ විශේෂ ශ්‍රේණියේ නිලධාරියකුට හිමිවන දීමනාව රුපියල් පනස්‌ දහසක්‌ වෙයි. රුපියල් හතළිස්‌ පන් දහසක දීමනාවක්‌ පළමු ශ්‍රේණියේ නිලධාරියකුට හිමිවන අතර දෙවැනි ශ්‍රේණියේ නිලධාරියකුට හිමිවන දීමනාව රුපියල් තිස්‌ පන් දහසකි.

පරිපාලන සේවයේ වසර තුනකට වැඩි නිලධාරීන් සඳහා රුපියල් 30,000 ක්‌ ද වසර දෙකේ සිට තුන දක්‌වා සේවා කාලයක්‌ සහිත නිලධාරීන්ට ලැබෙන දීමනාව රුපියල් 15,000 ක්‌ ද වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරීන් දිරිමත් කිරීමට මෙන්ම එම සේවයට ආධුනිකයන් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට මෙම දීමනා වැඩි කළ බව එම සංගමයේ ප්‍රකාශකයෙක්‌ පැවසීය.

Ad
Powered by Blogger.