දාගැබ් 25ක් ඉදිකරනවා - සජිත් ප්‍රේමදාස.‘වැවයි, දැගැබයි, ගමයි, පන්සලයි’ සංකල්පය යටතේ දිස්ත්‍රික්ක 25ක පන්සල් 25ක් තුළ දාගැබ් 25ක් ඉදිකරන බව නිවාස හා ඉදිකිරීම් අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සඳහන් කළේය.

නිවාස ඉදිකිරීමට අමතරව මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන බවත්, පොදුවේ රට තුළ පුරාවස්තු විනාශයන් සිදුවන බවත් හෙතෙම මෙහිදී පවසා සිටියේය.

නමුත් අමාත්‍යාංශයක් ලෙස මේ සඳහා මැදිහත් විය නොහැකි බවත්, මේ නිසා මේ පිළිබඳව රජය පූර්ණ අවදානය යොමු කර අවශ්‍ය කටයුතු සිදුකළ යුතු බවත් හෙතෙම මෙහිදී සඳහන් කළේය.

Ad
Powered by Blogger.