කෝටි 1500ක් පාඩු ලැබූ ලංගමය කෝටි 200ක ලාභයකට.වත්මන් රජය බලයට පත්වන විට රුපියල් කෝටි 1500ක පාඩුවක් ලබමින් සිටි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය එහි වත්මන් සභාපති රමාල් සිරිවර්ධන මහතාගේ නායකත්වය යටතේ රුපියල් කෝටි 200ක ලාභයක් ලබන රාජ්‍ය ආයතනයක් බවට අද වන විට පත්වී ඇති බව වැඩ බලන ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ මහතා පවසයි.

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ ඊයේ (30) පැවැති විශේෂ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී හෙතෙම එම අදහස් පැවැසීය.මෙහිදී වැඩි දුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා,

"ශ්‍රී ලංගම ඩි‍පෝ 106න් ඩි‍පෝ 79ක්ම පාඩු ලබන තත්ත්වයක පැවැතියා. සේවකයින්ට පාරිතෝෂික ගෙවාගන්න බැරිව සිටියා. සියලුම ඩි‍පෝවල අද වන විට නියමිත දිනට වැටුප් ගෙවනවා. අද වන විට ශ්‍රී ලංගම සේවකයකු විශ්‍රාම ගිය දිනයේදීම පාරිතෝෂික ගෙවීමට හැකියි. බොහෝ ඩි‍පෝවල අද වන විට ස්ථීර තැන්පත් පවත්වාගෙන යනවා"යැයි පැවසීය. 

කෝටි 1500ක් පාඩු ලැබූ ලංගම කෝටි 200ක් ලාබ ලබන තත්ත්වයකට පත් කළේ කෙසේදැයි රමාල් සිරිවර්ධන මහතාගෙන් මාධ්‍ය මෙහිදී විමසීය.

ලංගමය විසින් රාජ්‍ය ආයතන සඳහා ලබාදෙන සියලු ප්‍රවාහන පහසුකම් සඳහා හිමි ප්‍රතිපූර්ණයන් සහ සිසු සැරිය, නිසි සැරිය වැනි සේවාවන් සඳහා රජයෙන් ලබාගත යුතු ප්‍රතිපූර්ණයන් පසුගිය කාලයේ නියමිත පරිදි ලබාගැනීමටත් ශ්‍රී ලංගමයේ සියලු ඩි‍පෝ නිසි විනයකට හා නිසි කළමනාකාරිත්වයකට පත් කිරීමෙනුත් මෙම ආදායම ලැබූ බව රමාල් සිරිවර්ධන මහතා පැවැසීය.

Ad
Powered by Blogger.