16 කණ්ඩායමේ 5ක් පොහොට්ටුවට.ජාතික ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වී විපක්ෂයේ අසුන්ගත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 16 කණ්ඩායමෙන් 5 දෙනකු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට එක්වීමට තීරණය කර ඇති බව හිටපු ඉඩම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ටී.බී, ඒකනායක මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

තමා ඇතුළු 16 කණ්ඩායමේ පස්දෙනා මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරන බවද ඒකනායක මහතා සඳහන් කළේය.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන ක්‍රියාවලිය තමන් අපේක්ෂා කරන ආකාරයෙන් සිදුනොවන බවත් එම නිසා ඒ ගැන 16 කණ්ඩායමද සිටින්නේ එතරම් ප්‍රසාදයකින් නොවන බවත් ඒකනායක මන්ත්‍රිවරයා පෙන්වා දෙයි.

මුලින්ම පස් දෙනකු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබාගත් පසුව ඉදිරියේදී 16 කණ්ඩායමේ තවත් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට එක්වීමට සූදානමින් සිටින බවද ඔහු වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

(මව්බිම)

Ad
Powered by Blogger.