වීසා කාඩ්පත් මගින් ගෙවීම් යුරෝපය පුරා බිඳ වැටීමක්.


වීසා කාඩ්පත්වලින් සිදුකරන ගෙවීම්වල බ්‍රිතාන්‍ය ඇතුළු යුරෝපය පුරා බිඳ වැටීමක් වාර්තා වන බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි.

මෙම බිඳ වැටීමේ කවර මට්ටමකින් සිදුව ඇති බවට මෙතෙක් පැහැදිලි නැතත්, යුරෝපය පුරා පාරිභෝගිකයන් තම ට්විටර් ගිණුම් හරහා කාඩ්පත් ගෙවීම් ප්‍රතික්ෂේප වන බවට පැමිණිලි කරමින් සිටියි.

මේ අතර, ඇතැම් බැංකු විසින් ඒ.ටී.එම් යන්ත්‍ර භාවිත කර මුදල් ආපසු ගැනීම් සිදුකරන ලෙස තම පාරිභෝගිකයන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇති බවද වාර්තා වේ.

එමෙන්ම, ඇතැම් සුපිරි වෙළෙඳ සැල් විසින් මුදල් පමණක් ලබාදී භාණ්ඩ මිලදී ගන්නා ලෙස පාරිභෝගිකයන් දැනුවත් කර ඇති බවද සඳහන් වේ.

මේ අතර සිදුව ඇති දෝෂය ඉක්මණින් හඳුනාගෙන වීසා ගෙවීම් පද්ධතිය යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම සඳහා කටයුතු කරන බව වීසා ආයතනය පවසා තිබේ.

මෙය වීසා කාඩ්පත්වලින් සිදුකරන ගෙවීම්වලට පමණක් අදාළව සිදුව ඇති දෝෂයක් බවට තමන් හඳුනාගෙන ඇති බව වීසා ආයතනය බී.බී.සී.ය වෙත පවසා තිබේ.

Ad
Powered by Blogger.