මහ බැංකුව ආර්ථික තොරතුරු වසංකරයි?ආර්ථික තොරතුරු පිළිබඳව පුරවැසියන්ට දැන ගැනීමට තිබූ අවස්ථා ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් අහිමි කරමින් ඇති බව වාර්තා වේ.

මහ බැංකුව විසින් සතිපතා මෙන්ම මාස් පතා නිකුත් කරනු ලබන ආර්ථික තොරතුරු පිළිබඳ ලේඛණයේ බදු එකතු කිරීමට අදාළ බදු වාර්තා කිසිවක් 2018 වසර අදාළව මෙතෙක් නිකුත් කර නැත.

සතිපතා ආර්ථික දර්ශකයේ 2018 ජූනි 14 දිනට නිකුත් කර ඇති වාර්තාවේද සඳහන් කර ඇත්තේ 2017 වසරේ දෙසැම්බර් දක්වා වාර්තාව පමණක් වන අතර එයද සංශෝධනය වියහැකි බව එහි දැක්වේ.

2018 මුදල් වර්ශය ආරම්භ වී මේ වනවිට 06වන මාසයද ගතවෙමින් තිබේ. එහෙත් මෙම වර්ශයට අදාළව බදු එකතුකිරිමට අදාල වාර්තා කිසිවක් මෙතෙක් නිකුත් කර නොතිබීම සම්බන්ධයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මධ්‍යම කාරක සභික වසන්ත සමරසිංහ මහතාගෙන් අප කළ විමසීමකදී ඒ මහතා සඳහන් කර සිටියේ මෙය මහ බැංකුව විසින් සිදු කරනු ලබන බරපතල ලෙසම මහජනතාවට ආර්ථික තොරතුරු දැනගැනීමට තිබූ අවස්ථා අහිමි කිරීමක් බවයි.

රටේ ආර්ථිකයේ සැබෑ ස්වරූපය පිළිබඳව මෙම වාර්තා මගින් පැහැදිලි චිත්‍රයක් ඇතිවන බවත් අඩුම තරමේ 2018 වසරේ පළමු කාර්තුවට අදාළව හෝ එම දත්ත නිකුත් කිරීමට මහ බැංකුව කටයුතු නොකිරීමෙන් ජනතාවට තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතියට බරපතල ප්‍රහාරයක් එල්ල කර ඇති බවත් වසන්ත සමරසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ ය.


Ad
Powered by Blogger.