ජනපතිවරණ පෝස්ටරයට ගෝඨා අඳින්නේ මෙහෙමයි (Photos)ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරණයකදී හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කිරීමට නියමිත පෝස්ටර් සඳහා ඡායාරූපයක් තෝරා ගැනීමට Photo Shoot එකක් කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

එසේ ලබා ගන්නා ලද ඡායාරූප පෙළ පහත දැක්වේ.


Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.