කොළඹ බල්ලන් ඇල්ලීම රෝසිගේ අණින් නවතී.කොළඹ මහ නගර සභාව මගින් මින් ඉදිරියට අයාලයේ යන සුනඛයන් ඇල්ලීම සහ විනාශ කිරීම මුළුමනින්ම නතර කරන ලෙස නාගරික කොමසාරිස්‌වරයාට දැනුම් දුන් බව කොළඹ නගරාධිපතිනී රෝසි සේනානායක මහත්මිය පැවැසුවාය.

ඒ වෙනුවට සුනඛ වන්ධ්‍යාකරණ කටයුතු වැඩිදියුණු කරන බවද ඇය කියා සිටියාය.

කොළඹ නගරයේ අයාලයේ යන සුනඛයන් විනාශ කිරීම නගර සභාවේ සේවකයන් යොදවා පසුගිය කාලය පුරා සිදුකළ බවද ඒ පිළිබඳව සත්ත්ව අවිහිංසා සංගම් ගණනාවක්‌ම දැඩි විරෝධය පළකර ඇතැයිද ඇය කියා සිටියාය.

ඒ අනුව මින් ඉදිරියට නගරයේ දඩාවතේ යන කිසිදු සුනඛයකු විනාශ නොකරන බවද, එම තනතුර සඳහා සේවකයන් බඳවා ගැනීමක්‌ සිදුනොවන බවද ඇය වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළාය.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.