මහ අැමති මූණත්තහඩු අලවන්න, ඉසුර දේවප්‍රිය මිලියන 20ක් වැය කරලා.බස්නාහිර පළාත් සභාවේ මෙතෙක් සිටි මහ අැමතිවරුන්ගේ ඡායාරූප පළාත් සභා පරිශ්‍රයේ ප්‍රදර්ශනය කිරීම සදහා රුපියල් මිලියන 20ක් වැය කර අැතැයි වාර්තා වේ.

බත්තරමුල්ල පළාත් සභා සංකීර්ණයේ නව ගොඩනැගිල්ලේ සවි කිරීමට සූදානම් කළ මෙම ඡායාරූප අතර සුසිල් මුණසිංහ, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත, මොරිස් රාජපක්ෂ, චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරණායක, රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ, නන්දන මෙන්ඩිස්, ප්‍රසන්න රණතුංග සහ වත්මන් මහ අැමති ඉසුර දේවප්‍රිය සිටිති. 

මෙම ඡායාරූප සහ නාම පුවරු පිත්තල සහ මල නොබැදෙන වානේ වලින් නිමකර අැති අතර ඒබදු ද්‍රව්‍ය යෙදුවද මෙතරම් අධික වැයක් සිදුකර අැත්තේ මන්ද යන්න පළාත් සභා කාර්ය මණ්ඩලයේ විස්මයට හේත් වී අැත.

AD S

Info Sri Lanka News | Sinhala

info sri lanka news, infosrilankanews, info sri lanka, infosrilanka, infolanka, infolankanews, info lanka news, info lanka news room, info lanka sinhala, sinhala news sri lanka, lanka info sinhala, breaking news sri lanka, sri lanka, sri lanka breaking news, news lanka
Powered by Blogger.