ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයේ නව මහ ලේකම් පත්කරයි : දුමින්දට ජාතික සංවිධායක ධුරය.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තාවකාලික මහ ලේකම්වරයා ලෙස රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස පත් කර තිබෙනවා.

මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස  මහතා  කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ජන සන්නිවේදන අධ්‍යයන අංශයේ කථිකාචාර්යවරයෙක් වේ.

මේ අතර හිටපු මහා ලේකම් අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා එම පක්ෂයේ තාවකාලික ජාතික සංවිධායකවරයා ලෙස පත්කර තිබේ.

එස්. බී. දිසානායක මහතා භාණ්ඩාගාරිකවරයා ලෙස ද පත්කර තිබේ.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.