මාස 3කට වරක් තෙල් මිල යාවත්කාලීන කිරීමට කමිටුවක්.ඛනිජ තෙල් මිල ගණන් යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා මහාභාණ්ඩාගාරයේ සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය පෙරේදා (26) ලැබී තිබේ.

 එම කමිටුව මගින් සෑම මාස 3කට වරක් එළැඹෙන 5වන දිනයේදී වාහන සඳහා භාවිත කරනු ලබන පෙට්‍රල් හා ඩීසල් මිල යාවත්කාලීන කිරීම සිදුකරයි.

මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා මේ සම්බන්ධ යෝජනාව අනුමැතිය සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉන්ධන මිල ගණන් සඳහා පිරිවැය පාදක කරගත් මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වා දීමටත්, එය මෙම 2018 වසරේ මැයි 11 දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, පෙර මාස දෙකෙහි ජාත්‍යන්තර මිල ගණන් මත පදනම්ව තුන්වන මාසයේ 5 වන දිනට ඉන්ධන මිල යාවත්කාලීන කිරීමටත් ඇමැති මණ්ඩලය මීට පෙර අනුමැතිය ලබා දී තිබුණි.

එම මිල සූත්‍ර ක්‍රමවේදය වඩාත් විනිවිදභාවයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ඇමැති මංගල සමරවීර මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කර තිබේ. ජාත්‍යන්තර මිල ගණන් අඩුවන විට දේශීය වෙළෙද පළේ මිල ගණන්ද මිල සූත්‍රය මඟින් අඩුවනු ඇත.

Ad
Powered by Blogger.