ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජිවනෝපාය සංවර්ධනය වෙනුවෙන් වැඩමුළු.ගම සංවර්ධනය කර ග්‍රාමීය ජනතාව ආර්ථිකමය අතින් ශක්තිමත් කිරීම සදහා වන ජාතික වැඩපිළිවෙල කඩිනමින් දියත් කරන බව ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබද රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා පැවසිය.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ හැකියාවට රැකියාවක් මෙන්ම ගමට ව්‍යාපාරිකයෙක් බිහිකිරීමේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කිරීමට තමන් මැදිහත්ව කටයුතු කරන බවය . එහි පළමු පියවර ලෙස ධිවර හා ජලජ සම්පත සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබද අමාත්‍යංශයේ මුලිකත්වයෙන් අනෙකුත් අමාත්‍යංශ සහ ආයතනවල සහය ලබාගනිමින් ග්‍රාමීය ජිවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත . මේ යටතේ ග්‍රාමීය ජිවනෝපාය සංවර්ධන කඩිනම් වැඩපිළිවෙල සදහා ක්‍රියාකාරී සැලැස්මක් සකස්කිර්මට කටයුතු කර තිබේ.

ඒ යටතේ සියළු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් සියළු ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් මෙන්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු , ග්‍රාම නිලධාරී , සංවර්ධන සහකාර නිලධාරීන් , සමෘද්ධි සංවර්ධන , කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිලධාරී ඇතුළු නිලධාරීන් පළමු පියවර යටතේ දැනුවත් කර මෙම ජිවනෝපාය සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල ගමට ගෙනයාම අරමුණය .

ඒ අනුව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි  මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ ධිවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන සහ ග්‍රාමීය ආර්ථිකය පිළිබද අමාත්‍යංශයට අයත් ආයතන වල නිලධාරීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් මෙම දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළු මාලාව ඊයේ අගුණකොලපැලැස්ස ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයෙන් ආරම්භ කෙරිණ .

අනතුව එදිනම පස්වරුවේ අම්බලන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩමුළුව නෝනගම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේදී පැවති අතර ඊයේ [ 29 ] දින බෙලිඅත්ත සහ තංගල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ වල වැඩමුළු වැඩමුළුව පැවැත්විණි.

ජාතික ජලජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය , ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලය ඇතුළු ආයතන ගණනාවක් මගින් ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් , ලබාදෙන ආධාර , ණය ආධාර , උපදේශන , ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම , වෙළදපළ සොයාගැනීම , ඒසදහා සහය ලබාගැනීම ඇතුළු ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක් පිලිබදව මෙහිදී දැනුවත් කළහ .

එම සේවාවන් නිසිලෙස ජනතාව අතරට ගෙනයාම නිලධාරීන් සතු වගකීම සහ යුතුකම බව අවධාරණය කල රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා  සැමදාම සහනාධාර බලාගෙන ජිවත්වන මිනිසකු වෙනුවට තව කෙනෙකුට ශක්තියක් විය හැකි ගමට ව්‍යාපාරිකයෙකු බිහිකිරීම සදහා සියළු දෙනාගේ සහය අවශ්‍ය බව පැවසිය.

මෙතෙක් සිදු වුයේ රජයෙන් ලැබෙන ආධාර ප්‍රමාද වූ විට හෝ ලැබෙන ආධාර නොලැබීම මත අදාළ වැඩසටහන් අතර මග නැවතීම වුවත් නව වැඩපිළිවෙල යටතේ එවැනි කඩාවැටීමක් සිදු නොවන බවත් , පළමු පියවරේදීම සියළු සහය , මුදල් , දැනුම , උපකරණ මෙන්ම නිෂ්පාදන සදහා වෙළදපළ නිර්මාණය කරදෙන බැවින් තමන්ගේ හැකියාව සහ උනන්දුව මත ලබන ආදායම වැඩි කරගැනීමට හැකියාව ලැබෙන බවත් ඒ අනුව මෙම වැඩපිළිවෙල කිසිදා අතරමග නතර නොවනු ඇති බවත් , ගම සංවර්ධනය කල යුත්තේ ගමේ ජනතාව නගාසිටුවා ලමින් යන්න මුල් කරගනිමින් මෙම ජිවනෝපාය සංවර්ධන වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මහතා සදහන් කළේය .

Ad
Powered by Blogger.