මුහුදෙන් තවත් වර්ග කිලෝමීටර 16 ලක්ෂයක් රටට හිමි වන ලකුණු!ඉන්දීය සාගර කලාපයේ තවත් වර්ග කිලෝමීටර දහසය ලක්ෂයක මුහුදු ප්‍රදේශයක් අපේ රටට නුදුරේදී හිමි වීමට නියමිත බවත්, ඊට අදාළ සමුද්‍ර විද්‍යාඥ හා අන්තර්ජාතික විශේෂඥයන්ගේ විද්වත් සාකච්ඡා සාර්ථක ලෙස පැවැත්වෙන බවත් සමුද්‍රීය කටයුතුවලට සම්බන්ධ රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක්   පැවසීය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සාගර නීතිය පිළිබඳ අන්තර්ජාතික සම්මුතියට අනුව මෙරටට නීත්‍යනුකූල අයිතිය හිමි වීමට නියමිත ෙම් මුහුදු කලාපයේ වපසරිය ශ්‍රී ලංකාව මෙන් 23 ගුණයක ප්‍රදේශයකි.

මේ අනුව එම අතිවිශාල මුහුදු කලාපයේ පිහිටි ඛනිජ තෙල් ගෑස් හා වටිනා ඛනිජ වර්ග කැණීමේ, පාවිච්චි කිරීමේ හා විකිණීමේ පූර්ණ අයිතිය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වන අතර, විශේෂයෙන් මුහුදු පතුලේ නෛතික හිමිකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාවට හිමි වන බවද මෙම නිලධාරියා තවදුරටත් පැවසීය. එමෙන්ම මෙම අතිවිශාල මුහුදු කලාපයේ ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදීමටද අපට අවස්ථාවක් හිමි වන අතර ඉදිරියේදී මහා පරිමාණ ධීවර ව්‍යාපෘතිවලට යොමු වීමේ අවස්ථාවක් හිමි වන බවද මෙම නිලධාරියා තවදුරටත් පැවසීය.

මේ සම්මුතියට අනුව ශ්‍රී ලංකාවට අලුතින් හිමි වන මුහුදු අයිතිය පිළිබඳව දැනටමත් නිලධාරී සහ විශේෂඥ මට්ටමේ සාකච්ඡා වට ගණනාවක් පැවැත්වූ බවද නුදුරේදිම එම කටයුතු අවසන් වනු ඇති බවද හෙතෙම තවදුරටත් අනාවරණය කළේය.

දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාවට පිටතින් පිහිටි අනන්‍ය මුහුදු කලාපයේ අයිතිය හිමිව ඇති අතර, ඒ ප්‍රමාණය වර්ග සැතපුම් පන් ලක්ෂ දාහත් දහසකි. එය ශ්‍රී ලංකාවේ සිට කිලෝ මීටර් 200ක් ඈතින් වූ මුහුදු මායිම් ප්‍රදේශය දක්වා පැතිර යයි. අලුතින් ලැබීමට නියමිතව ඇත්තේ මෙම ප්‍රමාණයට අමතර නව මුහුදු කලාපයකි.

අප රටේ ඇති මහ ගංගාවල රොන් මඩ මෙම මුහුදු කලාපයේ තැන්පත් වීම නිසා එම මුහුදු කලාපය අපට ලබාගැනීමේ නීත්‍යනුකූල භාවය හිමි වන බවද මෙම නිලධාරියා පැවසීය.

Ad
Powered by Blogger.