නියෝජ්‍ය කතානායක ධුරයට තුන්කොන් සටනක් : ඡන්ද විමසීම අද.නියෝජ්‍ය කතානායකවරයා පත්කර ගැනීමේ ඡන්ද විමසීම අද ( 05) පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුකිරිමට නියමිත වේ.

නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ආනන්ද කුමාරසිරි මහතාත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් පත්කළ මන්ත්‍රී අංගජන් රාමනාදන් මහතාගේ නමත් දැනට යෝජනා‍ වී තිබේ. එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් ඉවත් වූ දහසය දෙනාගේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ගම්පහ දිස්ත්‍රීක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි සුදර්ශනි ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මියගේ නමද යෝජනා වී තිබේ. කෙසේ වුවද නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරය සඳහා නම් කිහිපයක් යෝජනා වී ඇති හෙයින් මේ සඳහා ඡන්ද විමසීමක් සිදුකිරීමට නියමිත වේ.

බුද්ධික කැපේ

නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරය සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් බුද්ධික පතිරණ මහතාගේ නම් යෝජනා කිරීමට නියමිතව තිබුණ ද එජාප ප්‍රබලයෙක්ගේ බලපෑම් මත එය ප්‍රතික්ෂේප වී තිබේ. 

ඡන්ද විමසීමක්?

කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්  පාර්ලිමේන්තුව පස්වරු 1.00 ට පමණ අද රැස්වීමට නියමිත අතර දිනට නියමිත ප්‍රධා‍න කටයුත්ත ලෙස නියෝජ්‍ය කතානායක ධූරය සඳහා පත් කිරීම සිදුකිරීමට නියමිත වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ විමසීමේදි කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතා සඳහන් කළේ නම් කිහිපයකට වඩා ඉදිරිපත් වන්නේ නම් ඡන්ද විමසීමක් සිදුකළ යුතු බවයි.

Ad
Powered by Blogger.