හරීන් ෆින්ලන්තය සමඟ ගිවිසුමකට සැරසේ.සයිබර් ආරක්ෂණය, ඉ-රාජ්‍ය ක්‍රමවේද ඩිජිටල් සේවා සහ අත්‍යවශ්‍ය සන්නිවේදන ක්‍රම ඇතුළත් අන්තර්ජාල සම්බන්ධතා යන අංශ විශේෂයෙන් ආවරණය වන පරිදි ඩිජිටල්කරණය ක්ෂේත්‍රයන්හි සහයෝගිතාව ඇති කරගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව හා ෆින්ලන්තය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් 2018 ජුනි මස 10 - 13 යන දිනවලදී ෆින්ලන්තයේ ආර්ථික කටයුතු හා රැකියා පිළිබඳ නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමාගේ ශ්‍රී ලංකා නිල සංචාරය අතරතුරදී අත්සන් තැබීම පිණිස විදුලි සංදේශ, ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.