හිල්ටන් හෝටලෙත් ඈවරයි?
කොළඹ හිල්ටන් හෝටලය විකුණා දැමීමේ කටයුතු ඉදිරි සති දෙක තුළදී ආරම්භ කිරීමට රාජ්‍ය ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය පියවර ගෙන තිඛෙන බවට තොරතුරු අනාවරණය වේ.

හිල්ටන් හෝටලය මහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාගේ භාරකාරත්වය යටතේ ඇති රජයේ ආයතනයකි.

2020 වන විට ගෙවා අවසන් කළ යුතු ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 10ක විදේශ ණය මුදල් ගෙවීම සඳහා මුදල් සොයාගැනීමේ එක් පියවරක් ලෙස හිල්ටන් හෝටලය විකිණීම සිදු වේ.

හිල්ටන් හෝටලය මිලදී ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර ගනුදෙනුකරුවන් තිදෙනකුද දැනටමත් ඉදිරිපත් වී ඇති බවද වාර්තා වේ. සෞදි අරාබි හෝටල් සමාගමේ සහ යුරෝපා රටවල් දෙකක සමාගම් දෙකක් ඒ අතර සිටී.

මීට අමතරව සුප්‍රකට දේශීය ව්‍යාපාරිකයන් දෙදෙනකුද හිල්ටන් හෝටලය මිලදී ගැනීමට සූදානමින් සිටින බවද හෙළිදරව් වේ.

2018 ජනවාරි 08 වැනිදා රාජ්‍ය ව්‍යවස්ථාය සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් හිල්ටන් හෝටලය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා ආයොජකයන් කැඳවීමට නිවේදනයක්ද නිකුත් කරන ලදී.

කොළඹ නගර මධ්‍යයේ අක්කර 6.92 භූමියක පිහිටා ඇති හිල්ටන් හෝටලය කාමර 350කින් සමන්විත තරු පහේ කාණ්ඩයට අයත් වන හෝටලයකි.

Ad
Powered by Blogger.