යහපාලනය ඉතිහාසය වෙනස් කරයි : ITN TV වැඩසටහන් නවතියි.
කාර්මික දෝශයක් හේතුවෙන් පැයක පමණ කාලයක් ස්වාධීන රූපවාහිනියේ (ITN) දෛනික වැඩසටහන් පෙළ ගැස්ම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තැබීමෙන් පසුව මේවන විට එහි විකාශ කටයුතු නැවත ආරම්භ කර ඇත.

වසර 1979 දී ආරම්භ කරන ලද මෙම රූපවාහිනී නාලිකාවේ දෛනික වැඩසටහන් විකාශය කර ගැනීමට නොහැකි වූ පළමු අවස්ථාව මෙය බවද පැවසේ.

සොයන්න යුද හමුදාවට බාරදෙයි

මෙම සිදුවීම කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක්ද යන්න පිළිබඳව සොයා බැලීමට යුදහමුදාවේ ශ්‍රී ලංකා සංඥා බලකාය (ශ්‍රීලංසංබ) (Sri Lanka Signals Corps) වෙත බාරදී තිබේ.

මේවන වට ඔවුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව එම නාලිකා ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.


ශ්‍රී ලංකා සංඥා බලකාය සන්නිවේදනය, තොරතුරු තාක්ෂණය සහ විද්‍යුත් සංග්‍රාමික කටයුතු සැපයීම සිදුකරනු ලැබේ.

(SLM ඇසුරිනි)

Ad
Powered by Blogger.