කොච්චි සමඟ අද සිට අලුත් රසක් - Kochchi.lk


"රහ දන්නා යට කොච්චි" නමින් අද (02) සිට සයිබර් අවකාශයට මුදාහරිනු ලබන නවතම වෙබ් අඩවියක් පිළිබඳව Info Sri Lanka News අප වෙත වාර්තා වෙනවා. 

ඒ www.kochchi.lk වෙබ් අඩවිය පිළිබඳවයි. විනෝදාත්මක සහ කාලීන පුවත් රැගත් නවමු ආරක වෙබ් අඩවියක් ලෙස මෙය ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක වන බවයි අපට දැනගන්නට ලැබුනේ. කොච්චි සමඟ සැරට එක්වෙන්න කැමති ඔබට පහත සබැඳි මගින් එම වෙබ් අඩවිය සමඟ ඔබට සම්බන්ධවිය හැකිවෙනවා.

කොච්චි වෙත අපේ සුබ පැතුම් ද මෙලෙස එක්කරනවා !


Web          -  www.kochchi.lk 
Facebook  -  www.facebook.com/Kochchiweb/
Youtube     - https://www.youtube.com/channel/UCjP_KU3Xw664IO6IwdnOmvA/featured


Latest Video

Powered by Blogger.