වත්මන් කැබිනෙට්ටුවට පිට කොන්දක් නෑ - මංගල.වර්තමාන කැබිනෙට්ටුව පිට කොන්දක් නැති කැබිනෙට්ටුවක් බවත් තමන් කටයුතු කළ කැබිනට් මණ්ඩල අතරින් මෙවැනි කැබිනට් මණ්ඩලයක් දැක නොමැති බවත් මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා අද පැවැති කැබිනට් හමුවේදී පවසා තිබේ.

දුම්රිය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීම සම්බන්ධයෙන් අද පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීම උණුසුම් වී ඇති අතර එහිදී අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර ඇත.

අමාත්‍යවරුන් වන රාජිත සේනාරත්න මහතා සහ සරත් අමුණුගම මහතා දුම්රිය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීමට අදාළව කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ දැඩිව කතා කර ඇති අතර ඔවුන් ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට මුදල් අමාත්‍යවරයා විරෝධය දක්වා ඇත.

එහිදී මංගල සමරවීර මහතා පෙන්වා දී ඇත්තේ දුම්රිය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීම මගින් සමාන්තර ශ්‍රේණි ගණනාවක වැටුප් වැඩිකිරීමට සිදුවන බවයි. එසේම එය රාජපක්ෂවරුන්ගේ කුමන්ත්‍රණයක් බවත් එසේ වැටුප් වැඩිකිරීමට රජයට මුදල් නොමැති බවත් අමාත්‍යවරයා පවසා ඇත.

මුදල් අමාත්‍යවරයා‍ගේ අදහස් සම්බන්ධයෙන් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාද එකඟතාව ප්‍රකාශ කර ඇත.

කෙසේ වෙතත් කැබිනට් මණ්ඩලය දුම්රිය සේවකයන්ගේ වැටුප් වැඩිකිරීමට එකඟතාව ලබාදී ඇත.

Ad
Powered by Blogger.