මගී ප්‍රවාහන දියුණුවට : හන්ගේරියන් බස් ගේන්න ගිවිසුමක්...හංගේරියානු පෞද්ගලික සමාගමකට අයත් බස් රථ 1,000 ක් ශ්‍රී ලංගම මගින් ධාවනය කිරීමට ගිවිසුමකට එළඹ ඇති බව ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ගවලින් වාර්තා වේ.

එම බස් රථවලට ගෙවීම් සිදු කිරීමට යන්නේ  ධාවනය වන කිලෝමීටර ගණන අනුව  බවද පැවසේ.

දළ වශයෙන් කිලෝමීටරයකට රුපියල් 60ත් 70ත් අතර මුදල් ලංගමයෙන් ගෙවීමට තීරණය කර ඇති බවද වාර්තා වේ.

අදාළ බස් රථවල සියලු නඩත්තු කටයුතු එම පෞද්ගලික සමාගම විසින් සිදුකරනු ලබන අතර ඊට අවශ්‍ය රියැදුරන් සහ තෙල් ලංගමය හරහා ලබාදීමට යෝජනාවට අනුව තීරණය වී ඇත.

කෙසේවුවද, එම බස් රථ වසර දහයකට පසුව ශ්‍රී ලංගමය සතුවන බවද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා කීය.

ඊට අදාළ කැබිනට් පත්‍රිකාව එළඹෙන සතියේ අමාත්‍ය මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බවද පැවසේ.

එහි ප්‍රගතිය අනුව බස් රථ 1,000 බැගින් ගෙවීමට සැලැසුමක් ඇති බවද මේ අතර වාර්තා වේ.

Ad
Powered by Blogger.