සැමට සේවයක් - සැමට වාසියක් දෙන රැපිඞ් පික් ටැක්සිස් දැන් ඔබේ නගරයේ.
මෙරට ජනතාවගේ ප‍්‍රවාහන අවශ්‍යතාවය වෙනුවෙන්  විශ්වාසවන්ත හා ආරක්ෂාකාරී ගමන් පහසුකම් සැපයීමට නව  කුලී රථ සඳහා ඇප් (App) සේවාවක් හඳුන්වා දීමට රැපිඞ් පික් ටැක්සිස් එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ආයතනය කටයුතු කර තිබේ.

යතුරු පැදි, ත‍්‍රී රෝද රථ, කුඩා කැබ් රථ හා කාර් රථ යොදා ගනිමින් පාරිභෝගිකයන් වෙත සේවාවන් සැපයීමට නියමිත රැපිඞ් පික් ටැක්සිස් එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ආයතනය මේ වන විට තම සේවාව දිවයින පුරා ලබා දෙමට කටයුතු කරමින් සිටියි.

ඒ වෙනුවෙන් දිවයින පුරා ධාවන නිලධාරීන් (රියදුරන්) සහ වාහන ලියාපදිංචි කිරීම මේ වන විට ආරම්භ කර තිබේ. 

මෙම සේවාව සමඟ සම්බන්ධ වන  ධාවන නිලධාරීන් (රියදුරන්) සහ වාහන සඳහා පහත වරප‍්‍රසාදයන් සහ තවත් සේවාවන් රැසක් ලබා දීමට රැපිඞ් පික් ටැක්සිස් එන්ටර්ප‍්‍රයිස් ආයතනය සැදී පැහැදී සිටියි.

1. රැපිඞ් පික් ටැක්සිස් මඟින් ගාස්තු ගණනය සහ සෑම ගමනක් සඳහාම රිසිට්පතක්.
2. දවසේ ආදායම සම්පුර්ණයෙන්ම ඔබට.
3. වෙන් කිරීමේ ගාස්තුවක් (Booking fee) අය කරන අතර, එම ආදායම ද  සම්පූර්ණයෙන් ඔබට.
4. හඳුන්වාදීමේ කාලය තුලදී ලියාපදිංචිය හා ඇප් සේවාව සඳහා විශේෂිත වට්ටම්.
5. පළමු ලියාපදිංචියෙන් පසු දින 25 ක් නොමිලේ ඇප් භාවිතා කර ලබාගන්නා ආදායම සම්පූර්ණයෙන් ඔබට.
6. ධාවන නිලධාරීන්ට වැඩි ආදායමක්, මගීන්ට තරඟකාරී ගාස්තුවක් සහ ඔබේ මඟියාට වට්ටමක් ලබා දීමට ඔබට හැකියාව.
7. එක් රථයක් ලියාපදිංචියේදී ධාවන නිලධාරීන් තිදෙනෙකුට ධාවනය කිරීමට ලියාපදිංචිවීමේ හැකියාව.
8. රැපිඞ් පික් ටැක්සිස් මොබයිල් ඇප් සේවාව සඳහා 2GB Data නොමිලේ.
9. දිවයින පුරා ප‍්‍රධාන නගර ආවරණය වන පරිදි App සේවාව.
10. ලියාපදිංචිය සහ පුහුණුව ඔබගේ ප‍්‍රදේශයේදීම.
11. රැපිඞ් පික් ටැක්සිස්  සේවාව අඛණ්ඩව මාස 3ක් ලබා ගැනීමෙන් පසු පහසු ගාස්තු ක්‍රම යටතේ අමතර ප‍්‍රතිලාභ (වෛද්‍ය රක්ෂණ සහ විශ‍්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයන්)

0117 69 69 69ට යන අංකය ඇමතීමෙන්, www.rapidpicktaxies.lk යන ලිපිනය මඟින් ඔවුන්ගේ වෙබ්අඩවිය වෙත ප‍්‍රවේශ වීමෙන් හෝ www.facebook.com/rapidpicktaxies යන ලිපිනයෙන්  රැපිඞ් පික් ටැක්සිස් ෆේස්බුක් ගිණුමට පිවිසීමෙන් වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබේ.

එසේම දිවයින පුරා සිටින ඔවුන්ගේ නියෝජිතයන්ගෙන් ද තොරතුරු ලබා ගත හැක.

Ad
Powered by Blogger.