මාලිංගට වෙච්ච දේ ගැන : තවත් ක්‍රීඩකයෙක් එළිපිට කතා කරයි [Video]
සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලසිත් මාලිංග ගැන හිටපු හොකී නායකයෙක් සහ 'රැකගනිමු ගනිමු ක්‍රීඩාව එකමුතුව' කැඳවුම්කරු දිලූක වීරසූරිය දැක් වූ අදහස් පහතින්, 


No comments:

Ad
Powered by Blogger.