බදු අනුපාතිකයෙහි වෙනසක් නැහැ - මුදල් අමාත්‍යංශය.
ආදායම් බදු හෝ උපයන විට ගෙවීමේ බදු හෝ ගණනය කිරීම සඳහා වන බදු අනුපාතිකයෙහි වෙනසක් නොමැති බව මුදල් අමාත්‍යංශය කියා සිටී.

විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී ඇමති මංගල සමරවීර එකග වූයේ ආදායම් බදු ගණනය කිරීමේ කි‍්‍රයාවලිය සංශෝධනය කිරීමටයි.

මේ අතර, විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ගෙවනු ලබන සියයට 24ක ආදායම් බදු මුදල සියයට 15 දක්වා අඩු කිරීමට මුදල් ඇමතිවරයා සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී තීරණය කළ බව අද පැවති උත්සවයකදී ඇමති රාජිත සේනාරත්න පැවසීය.

Ad
Powered by Blogger.