ළදරු කිරිපිටි වැට් බද්දෙන් නිදහස්..


ළදරු කිරිපිටි ඇතුළු තවත් ක්ෂේත්‍ර කිහිපයකට වැට් බදු නිදහස ලබාදෙන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා පැවැසීය.

වැට් බදු සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවැනි වර කියැවීමේ අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තුවේදී එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළේය.

ඒ අනුව චැනලින් සේවා සඳහා වැට් බදු ඉවත් කෙරෙන අතර, පෞද්ගලික රෝහල්වල ඇති කාමරවල නවාතැන් ලබාගැනීමේදී පමණක් වැට් බදු අයකෙරේ.

කුඩා දරුවන්ගේ කිරිපිටි, අධ්‍යාපනයට වැදගත් පොත්පත්, වාර ප්‍රකාශන වැට් බද්දෙන් නිදහස් කරන අතරම වෛද්‍ය උපකරණ, රෝහල් යන්ත්‍ර සූත්‍ර, ළමා සුරැකුම් සේවා පරිසර හිතකාමී පුනනර්ජනනීය බලශක්ති උපකරණ වැට් බද්දෙන් නිදහස් කිරීමට නියමිතය.

2009 අප්‍රේල් මස දක්වා ස්වාධිපත්‍ය නිවාස හිමිකම් වෙනුවෙන් ලබාදුන් වැට් බදු ලබාදීමේ කාලය දිගු කරන අතරම මිලියන 15ක් දක්වා මධ්‍යම පාන්තික නිවාස විකිණීමේදී වැට් බදු අය නොකරන බවද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.