ලස්සන ගෑණූ ළමයෙක්ට කොල්ලෝ සෙට් එකක් දුන්න අමුතු බර්ත්ඩේ සප්‍රයිස් එක [Video]"ජිවීතේ විශේෂිත අය අපි හැමෝගෙම හිත් තුල ජීවත් වෙනවා. ඒ අයට සතුටු හිතෙන, මතක හිටින දෙයක් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න. 

මේ යශානි වෙනුවෙන් Event MeMento කණ්ඩායම කරපු Suprise එක. 

කතා කරන්න ඔවුන්ට: 070 304 7879 | 076 947 5462

ඔවුන්ට සූදානම් ඔබේ ජීවීතයට වැදගත් වෙච්ච සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ආදරණීය මතක සටහනක් අරං එන්න.... ඒ අයව පුදුම කරවන්න!!!"

මේ ඒ වීඩියෝව,

No comments:

Ad
Powered by Blogger.