අගමැතිතුමාට හාදු දුන්න පූජා, Youth Day එකේ නටපු නැටුම [Exclusive Video]
මෙවර සරසවිය සම්මාන උළෙලේදී 2016 වසරේ හොඳම නිළි සම්මානය ගත්ත පූජා අගමැතිතුමාට දුන්න හාදුව ගැන කතා බොහොමයක් පළවුනා.

මේ ජාත්‍යන්තර යොවුන් දින උත්සවයේ දී, පූජා නටපු නැටුම...

No comments:

Ad
Powered by Blogger.