සහන රැසක් සමගින් Rapid Pick Taxies නව ගමනකක් නව මානයකින් අරඔයි.


වෙළදපොල සමීක්ෂණයකින් පසු වසරකට අසන්න කාලයක් සිදුකල උත්සයක ප්‍රතිපලයක් මල්පල ගන්වමින් පසුගියදා රැපිඩ් පික් ටැක්සිස් එන්ටර්ප්‍රයිසස් පුද්ගලික සමාගම කුලී රථ හිමියන්ගේ සහ පාරිභෝගිකයන්ගේ අවශ්‍යතාවය සදහාම නව මානයකින් සැමගේ සේවය සදහා නව කුලී රථ සේවයක් අරම්බකෙරින.

මෙම ආරම්භක උත්සවයට සහභාගිවූ රැපිඩ් පික් ටැක්සිස් එන්ටර්ප්‍රයිසස් ආයතනය සභාපති වසන්ත කුමාරසිරි සදහන් කලේ RPTE සමාගම “සැමට සේවයක් සැමට වාසියක්” යන තේමාවෙන් රටට සේවයක් කිරීම එතුමන්ගේ අරමුණ බවත් ජංගම දුරකථන app සේවාව මගින් මහජනතාව සහ කුලීරථ හිමියන් සම්බන්ධ කොට කාර්යක්ෂම සහ ආචාරශීලි සේවාවක් ලබාදීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි. මෙම සේවාව භාවිතයේදී මගීන් සදහා ඩිජිටල් මාධ්‍යට අමතරව ක්ෂණික රිසිට් පතක් නිකුත් කිරීමට ධාවන නිළධාරීන්ට හැකියාව තිබෙනවා. තවද එක් වාහනයකට ධාවන නිළධාරීන් තිදෙනෙකු ලියාපදිංචි කර සේවය කිරීමට හැකියාව පවතින අතර එමගින් මගීන්ට විශ්වාසදායි සේවාවක් ලබාදීම අරමුණ වී තිබෙන බවයි. 

මෙම සේවාව ලබාගැනීමේදී වාහන හිමියන්ගෙන් කොමිස් මුදල් අයකිරීමක් කිසිදු ආකාරයකින් සිදු නොකර මෙම app සේවාව පෙරගෙවුම් (Prepaid) ක්‍රමක් ලෙස ලබාගෙන පාරිභෝගිකයින්ට වඩාත් කාර්යක්ෂමම සේවාවක් ලබා දීමට app සේවාව ලබාගෙන ඇති කුලීරථ හිමියන්ට හැකිවී තිබෙනවා. තවද වාහන හිමියන්ගේ දෛනික අදායම අනුව දින දෙකේ සිට දින තිහ දක්වා පෙර ගෙවුම් app සේවාව ලබාගත හැකි වීම සමගම හදුන්වාදෙන නව සේවාවේ විශේෂත්වයයි. 

වාහන ලියාපදිංචියේදී සෑම වාහන හිමියෙකුම සහ ධාවන නිළධාරීකුම රැපිඩ් පික් ටැක්සිස් පුද්ගලික සමාගමේ ( RPTE ) නීති රීති වලට යටත්ව ගිවිසුමකට එලඹව විශ්වාසදායි සහ ආචාරශීලි සේවයක් පාරිභෝගිකයින්ට ලබාදීමට එකගවේ. තවද ලියාපදිංචිවන සෑම වාහනයක් සදහාම කුලී රථ සදහා ලබාගන්නා රක්ෂණාවරණය (වාණිජ මගී ප්‍රවාහන රක්ෂණාවරණය) අනිවාර්ය වන අතර මෙය සමාගමේ සේවය ලබාගන්නා පාරිභෝගිකයින්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමකි.

තුන් මසක අඛණ්ඩ සේවාවක් ලබාගැනීමෙන් අනතුරුව දිවයිනේ ප්‍රධාන රක්ෂණ ආයතන සමග සම්බන්ධවී වාහන හිමි ධාවන නිළධාරීන්හට ස්වයං අරමුදල් ක්‍රමයට විශේෂ ගාස්තුවක් යටතේ වෛද්‍ය රක්ෂණ සේවාවක් සහ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමයක් සලසාදීම අප සමාගමේ කටයුතු කරනු ලැබේ. මෙමගින් තම අනාගත මුල්‍ය ස්ථාවරත්වය ස්වයං උත්සාහයෙන් ගොඩනැගීමට සකස් කර ගැනීමට මගපැදේ.

මෙම අවස්ථාවට සම්භාවනීය අමුත්තන් සමග වාහන හිමියන් රියදුරු මහතුන් RPTE සේවක සේවිකාවන් ඇතුළු විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා.
Ad
Powered by Blogger.