ධනුෂ්ක රාමනායක ඩොලර් කෝටි 100ක රෙදි ප්‍රශ්ණය විසඳයි.


මෙරට රෙදිපිළි සහ නිමි ඇඳුම් නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරය අර්බුදයට ලක් කරමින් ඒ මත පනවා ඇති අමු රෙදි සහ නූල් වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක අසීමිත බදු ප්‍රතිපත්තිය ලිහිල් කිරීමට මැදිහත් වූ මහරගම නාගරික මන්ත්‍රී, පාඨලී චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයාගේ මාධ්‍ය ලේකම් ධනුෂ්ක රාමනායක මහතාට ස්තුතිය පළ කරන බව පිටි කොටුව රෙදිපිළි වෙළඳ සංගමය පවසයි.

එම සංගමය මේ බව පැවසුවේ අද ලිපියක් නිකුත් කරමිනි.

මේ අනුව 15% තෙක් ඉහළ දමා තිබුණු වැට් බදු ප්‍රතිශතය 5% දක්වා පහත හෙළා තිබේ.

වාර්ෂිකව රෙදිපිළි සහ නිමි ඇඳුම් නිෂ්පාදන කර්මාන්තය ආශ්‍රිත සමස්ත ව්‍යාපාරවල වාර්ෂික මෙහෙයුම අමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි 100 (ඩොලර් බිලියනය) ක් පමණ වන අතර මෙසේ ඉහත දැමූ බදු රෙදිපිළි නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයට දරාගැනීමට අපහසු වීම හේතුවෙන් මෙම කර්මාන්තය ආශ්‍රිතව ඍජු හා වක්‍ර රැකියා කරන දස ලක්ෂයකගේ පමණ රැකියා අනතුරට ලක්ව වී තිබිණ.

නමුත්, නාගරික මන්ත්‍රී ධනුෂ්ක රාමනායක මහතාගේ බල ප්‍රදේශය වන මහරගම, පමුණුව ඇතුළු මෙරට බොහෝ ප්‍රදේශවල ග්‍රාමිය හා නාගරික ආර්ථිකයන් කෙරෙහි සෘජූ බලපෑමක් සිදු කරන රෙදිපිළි නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍රයට ලැබුණු මෙම බදු සහනය මෙරට ආර්ථිකයට ද සහනයක් වනු ඇත.

එම ලිපිය පහතින්,
No comments:

Ad
Powered by Blogger.