ඒකාබද්ධය සැකයෙන් : බැසිල් මන්ත්‍රී ධුර හිඟමනේ.


බහුතර මන්ත්‍රී සංඛ්‍යාව නොමැතිව අගමැතිවරයා ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා දිවුරුම් දීම, තමන්ට එරෙහිව අටවන ලද ව්‍යවස්ථා උගුලක් බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමක් මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට දන්වා ඇත. 

එහිදී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසා ඇත්තේ, ``බැසිල් ඒ ටික කරන්න පොරොන්දු වූ`` බවයි. අවසන් මොහොත තෙක්ම අගමැතිකම මාරු කිරීමට අකමැත්තෙන් සිටි බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පිළිබඳ විශ්වාසය තැබිය නොහැකි බව මන්ත්‍රී කණ්ඩායමේ මතය වී තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.