සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග තුනකට කැබිනට් අනුමැතිය.


බස්නාහිර පළාතේ නාගරික කලාප ආවරණය වන පරිදි සැහැල්ලු දුම්රිය ගමන් මාර්ග 3ක් ඉදිකිරීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමි වී තිබේ.

මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා විසින් මීට අදාළ යෝජනාව කැබිනට් මණ්ඩලය වෙත ඉදිරිපත් කර ඇත.

රාගම - කඩවත - කොළඹ කොටුව හරහා කිරුළපන දක්වා කිලෝමීටර් 33 ක් දිගින් යුත් සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගයක්, කැලණිය - බොරැල්ල - නුගේගොඩ - පිළියන්දල හරහා මොරටුව දක්වා කිලෝමීටර් 28.3 ක දිගින් යුතු මාර්ගයක් සහ හුණුපිටිය - අංගොඩ - කොස්වත්ත හරහා කොට්ටාව දක්වා කිලෝමීටර් 22.3 දිගින් යුතු සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ගයක් මෙහිදී ඉදිකිරීමට යෝජිතය.

එම මාර්ග ඉදිකිරීම සඳහා සුදුසු ආයතන වෙතින් යෝජනා කැඳවීමට කැබිනට් මණ්ඩලය මෙහිදී අවසර දී තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.