ආණ්ඩුව මහගු පුණ්‍යකර්මයකට සැරසේ!


1987, J.R. ජයවර්ධන රජය විසින් පුද්ගලයන්, දේපළ හා  පුනරුත්ථාපන පනත (REPPIA ) මගින් ඇතිකරණ ලද "පුද්ගලයන්, දේපළ හා  පුනරුත්ථාපන අධිකාරිය" (REPPIA ), වර්තමානයට  නොගැලපෙන බව වර්තමාන රජයට තේරුම් යාමම ජනතා ජයග්‍රහණයකි.

ඒ  අනුව අද දින පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කිරීමට බලපොරොත්තු වන හානිපුර්ණ කාර්යාල පනත මගින් මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකාව තුල  පැවැති සියලු ගැටුම් වලින් පීඩාවට පත් වූ සහ තම ජීවත්වීමේ නිදහස, මුලික අයිතිවාසිකම් කඩවුණු මෙන්ම මානව හිමිකම් උල්ලංගනය  වුනු සැම සියලු වින්දිතයන්ට  අලුත් බලාපොරොත්තුවක් ගෙන දෙනු ඇත. මෙම පනත තුලින්  ඇති කරන්නට බලපොරුත්තුවන හානිපුර්ණ කාර්යාලයේ  සුවිශේෂී  වැදගත්කම්  රැසක් ම තිබේ:

01.මෙම කාර්යාලය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ත්ථාදායක සභාව මගින් කොමසාරිස්වරු පත්කරන ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවකි.
02, හානිපුර්ණ කාර්යාලය,  ස්ථිර කාර්යාලයක් වේ.
03. පත්වන කොමසාරිස්වරුන්ගේ ප්‍රමුඛම කාර්යය වනුයේ, හානිපුර්ණය සදහා  මුලු රටටම නිර්ණායක සපයන පොදු ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සම්පාදනය  කිරීමයි.
04.අතුරුදහන් වුවන්ගේ කාර්යාලය සමඟ එක්ව, නිසි වින්දිතයන් හඳුනාගැනීම හා එම කාර්‍යාලයේ කටයුතුවලට සහය වීම මෙම කාර්‍යාලයේ එක් වගකීමකි.
05. රජයේ සංහිඳියා  යාන්ත්‍රණ ඇතිකරන වැඩපිළිවෙලේ ඉමහත් වැදකත්කමකින් යුතු යාන්ත්‍රණයකි.
06. යලි ගැටුම්  ඇති නොවීමට ගනුලබන ක්‍රියාමාර්ගයකි.

පීඩිතයන්ට සහන සැලසීම සියලු ආගම් වලට අනුව පුණ්‍ය කටයුත්තකි. ඒ  අනුව මේ පුණ්‍ය කර්මය මගහැරිය  හැක්කේ පාපතරයන්ටම පමණි. මල්වට්ටියට අත නොගසන ජනතා නියෝජිතයන්ද, ජාතිවාදී අදහස් වපුරමින්, වැරදි  අර්ථකථන හරහා රජයක් විසින් රටේ පීඩිත ජනතාවට ලබාදීමට උත්සහ කරන ස්වධීන කොමිෂන් සභාවට විනකටින  මජර දේශපාලුවන් හඳුනාගැනීමට ද තව ඇත්තේ හෝරා කිහිපයක් පමණි.

- අවුකන රාජපක්ෂ

No comments:

Ad
Powered by Blogger.