මහින්දගේ මුල්‍ය ප්‍රතිපාදන ඉවතට. [Video]


කුමන්ත්‍රණ ආණ්ඩුවේ අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය සඳහා මුල්‍ය පහසුකම් අත්හිටුවන් ලෙස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළ බව පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසයි.


No comments:

AD S

Info Sri Lanka News | Sinhala

info sri lanka news, infosrilankanews, info sri lanka, infosrilanka, infolanka, infolankanews, info lanka news, info lanka news room, info lanka sinhala, sinhala news sri lanka, lanka info sinhala, breaking news sri lanka, sri lanka, sri lanka breaking news, news lanka
Powered by Blogger.