මහින්ද - රනිල් හමුවක්.


එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර රහසිගත හමුවක් අද (30) පෙරවරුවේ පාර්ලිමේන්තුවේදී පවත්වා තිබේ.

මාධ්‍යවලට නොදැනෙන සේ ඔවුන් දෙදෙනා ඉතාමත් රහසිගතව මෙම හමුව පවත්වා ඇති අතර ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ පැවති මෙම හමුවෙන් පසු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිටව ගොස් ඇත්තේ මන්ත්‍රීවරුන්ට පිටව යාම සඳහා සකස් කර ඇති දොරටුවෙන් බවද පැවසේ.

වෙනදා පිටව යන අගමැතිවරයාට, ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු පිරිසට සකස් කර ඇති දොරටුවෙන් පිටනොවී මෙලෙස මන්ත්‍රීවරුන්ට සකස් කර ඇති දොරටුවෙන් පිටව ගොස් ඇත්තේ මාධ්‍යවලට මුණ නොගැසී පිටව යාමේ උපක්‍රමයක් ලෙස යැයිද පැවසේ.

රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සහ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ ස්ථානයක හමුවක් පැවැත්වෙන බවට මන්ත්‍රීවරු සහ මාධ්‍යවේදීන් අතර කසුකුසුවක් පැතිර යාමත් සමග එම සාකච්ඡාව සම්බන්ධයෙන් විමසීම සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා හෝ මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මාධ්‍ය වෙත හසු කර ගැනීමට මාධ්‍යවේදීන් උත්සාහ කළත් ඔවුන් දෙදෙනාම මාධ්‍යයට නොදැනෙන සේ අදාළ ස්ථානයෙන් පිටව ගොස් ඇත.

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ඉතා සමීපව කටයුතු කරන මන්ත්‍රීවරුන්ට පවා මෙම සාකච්ඡාව පැවති ස්ථානය පිලිබඳව නිශ්චිත අදහසකට පැමිණීමට නොහැකි වී ඇති නමුත් ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේන පිටව යන අවස්ථාවේ එම මන්ත්‍රීවරුන්ටද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මුණ ගැසී ඇත.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.