තවත් ඇමතිවරු කිහිප දෙනෙක් දිවුරුම් දෙයි.

   
තවත් ඇමැතිවරු කිහිප දෙනෙක් මීට ටික වේලාවකට පෙර ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්හ.

චමල් රාජපක්ෂ - සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය
එස් බී දිසානායක - අධිවේගී මාර්ග හා මාර්ග  සංවර්ධ අමාත්‍ය
පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි - ඛනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍

No comments:

Ad
Powered by Blogger.