තවත් කැබිනට් ඇමැතිවරු පිරිසක් දිවුරුම් දෙති.


තවත් කැබිනට් ඇමැතිවරු කිහිපදෙනෙක් මීට සුළු වේලාවකට පෙර ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ  දිවුරුම් දුන්හ.

සී.බී. රත්නායක -  තැපැල් හා විදුලි සංදේශ ඇමැති 
ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු - වෙළඳ හා වාණිජ ඇමැති
එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන - වැවිලි කර්මාන්ත ඇමැති
උදය ගම්මන්පිල - බුද්ධ ශාසන හා ආගමික කටයුතු ඇමැති
එම්.එල්.ඒ.එම්   හිස්බුල්ලා - ජල සම්පාදන ඇමැති

No comments:

Ad
Powered by Blogger.