තරුණ ජනමාධ්යවේදීන් වෙනුවෙන් "Media Corp" ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන ඇරඹේ.

ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන ජනමාධ්‍ය සංසදය (SDJF) විසින්  තරුණ  ජනමාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් දියත් කල " MediaCorp"  ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනේ පළමු අදියර සදහා දිවයින ම ආවරණය වන පරිදි අයදුම්පත් කැදවා තෝරාගත් විවිධ ජාතින්, ආගම් හා භාෂා නියෝජනය කරන තරුණ ජනමාධ්‍යවේදීන් 36 දෙනෙකුගෙන් යුත් පළමු කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තෙදින නේවාසික පුහුණු වැඩමුළුවක් පසුගිය දා රාජගිරිය රිවර් ෆේස් හෝටයලයේදී නොවැම්බර් 2/3/4 යන දිනයන් හිදී පැවැත්විණි.

මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් හට "MediaCorp" (මාධ්‍ය සේනාංකයෙහි)  හි අරමුණු පිළිබද පුළුල් දැනුමක් සහ ගැටුම් වැළැක්වීම , සාමය ගොඩනැගීම සහ පශ්චාත් යුධ සංහිදියාව සම්බන්ධයෙන්  මාධ්‍යය සතු භූමිකාව, මාධ්‍යය ආචාර ධර්ම , ප්‍රජාව තුල මාධ්‍යය වාර්තාකරණය පිලිබදව මුලික අවබෝධයක් ලබා දුන් අතර ඔවුන් ඉදිරියේදී සිදුකල කල යුතු බහුමාධ්‍ය කතන්දර නිර්මාණකරණය සදහා අවශ්‍ය තාක්ෂණික පුහුණුවද ශිෂ්‍යත්වලාභී මාධ්‍යවේදීන්ට ලබා දුනි. 

මේ සදහා පළපුරුදු මාධ්‍යවේදීන් සම්පත් දායකත්වය ලබාදුන් අතර  ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන ජනමාධ්‍ය සංසදය (SDJF) හා අන්තර්ජාතික පර්යේෂණ හුවමාරු මණ්ඩලය (IREX) එක්ව එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිත ආයතනයේ (USAID) සහයෝගයෙන් මෙම වැඩමුළුව පැවැත්විණි.

[ආසිරි උපේන්ද්‍ර ඩයස්]

No comments:

Ad
Powered by Blogger.