මහින්ද අගමැති ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියට අත්සන් තබයි.


මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත්වීමට අදාළ ලිපියට මීට ටික වේලාවකට පෙර අත්සන් තබා තිබේ.

ඒ, විජේරාම මාවතේ පිහිටි රාජපක්ෂ මහතාගේ නිල නිවසේ දීය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.