ජනපති - මංගල ගැටුම් ලිහා ගනියි?


රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන පවරා ගැනීමක් සිදු නොකොට ඒ සඳහා තම නියෝජිතයකු බැගින් පත් කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සමඟ එකඟතාවයකට පැමිණ ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ අනුව සිය නියෝජිතයන්ගේ නම් සමරවීර මහතා වෙත ජනාධිපතිවරයා යොමුකරනු ඇති බවද පැවසේ. 

No comments:

Ad
Powered by Blogger.