අවතැන් වූ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය සතොසෙන්.

උතුරේ ජල ගැලීම්වලින් අවතැන් වූ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය හිඟයකින් තොරව ලබාදීමට ලංකා සතොස කටයුතු යොදා තිබේ.

ඒ අනුව එහි පළමු පියවර ලෙස ඊයේ (26) අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය අඩංගු ලොරි රථ පහක් (05) වැලිසර පිහිටි සතොස ගබඩා පරිශ්‍රයේ සිට, උතුරේ ජල ගැලීමෙන් හානියට පත් ජනතාව වෙසෙන ප්‍රදේශවල ලංකා සතොස ශාකා වෙත පිටත්කර හැර ඇත.

අදාළ ප්‍රදේශවල අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යවල හිඟයක් ඇති බවත්, ඒ සඳහා මැදිහත්වන ලෙස ආපදාවටපත් ප්‍රදේශවල දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු විසින් රජයට දැනුම් දී තිබිණි.

ඒ අනුව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගු කාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංචි කිරීම සහ සමූපකාර සංවර්ධන අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා විසින්, අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය තොග ආපදා ප්‍රදේශවල ලංකා සතොස ශාකා වෙත යොමු කරන ලෙස උපදෙස් දී ඇත.

ජල ගැලීම්වලට ලක් වූ ප්‍රදේශවල ලංකා සතොස ශාකා හා සම්බන්ධ වී පීඩාවට පත් ජනතාව සඳහා අවශ්‍ය, අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය විධිමත් ක්‍රමවේදයකට ජනතාවට නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසද, අමාත්‍යවරයා ආපදා ප්‍රදේශවල දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්ට සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ට උපදෙස් දී ඇත.

එම ප්‍රදේශවල ජනතාවට හිඟයකින් තොරව අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ඇතුළු ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සඳහා ඇති තරම් තොග රැස් කර තබා ගන්නා ලෙස උතුරේ සතොස ශාකා කළමණාකාරවරුවන්ට ලංකා සතොස සභාපති එම්. තාරික් කලීල් හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී එස්.එච්.එම් ෆරාස් යන මහත්වරු ඇතුළු පාලන අධිකාරිය විසින් උපදෙස්දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.