අතුරු සම්මත ගිණුමක් සම්මත නොකළොත් දැඩි මූල්‍ය අර්බුදයක්!


අධිකරණයෙන් ලබාදෙන තීන්දුව කුමක් වුවත්, ඉදිරි සති දෙක-තුන තුළ අතුරු සම්මත ගිණුමක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කොට එය සම්මත කර නොගතහොත් ලබන වසරේ රජයේ ආයතන පවත්වාගෙන යා නොහැකි වන අයුරින් මූල්‍ය අර්බුදයක් ඇතිවන බව පාර්ලිමේන්තුවේ ජේ‍යෂ්ඨ නිලධාරියෙක් 'මව්බිම' පුවත්පතට පවසා ඇත.

මේ මාසයේදී රජයේ සේවක වැටුප් ගෙවීම, රාජ්‍ය ආයතනවල අනෙකුත් වියහියදම් පිළිබඳ අර්බුදයක් නොමැති බවද හෙතෙම කියා ඇත.

පාර්ලිමේන්තුවේ මීළඟ සැසි වාර ලබන මස 12 වැනිදා පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

ඊළඟ වසරේ මුල් කාර්තුව සඳහා අතුරු සම්මත ගිණුමක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම මුදල් ඇමැතිවරයකු විසින්කළ යුතුව ඇතැයිද එම අතුරු සම්මත ගිණුම පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද කර සම්මත කරගැනීමට කාලයක් අවශ්‍ය බවද, එකී පාර්ලිමේන්තුවේ ජේ‍යෂ්ඨ නිලධාරියා තවදුරටත් සඳහන් කර තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.