කථානායකගේ මතය අධිකරණය සනාථ කරලා : විධායකය පාර්ලිමේන්තුවට වග කිව යුතුයි : කිරිඇල්ල.


කථානායකවරයාගේ මතය අධිකරණය සනාථ කරලා තිබෙන බවත් විධායකය පාර්ලිමේන්තුවට වග කිව යුතු බවත් අධිනීතිඥ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා පවසයි.

ඒ මහතා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කලේ 05 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව රැස් වු  අවස්ථාවේ සභාව අමතමිනි.

වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා...
"ගරු කථානායකතුමාට අපේ ප්‍රණාමය පිරිනමනවා මන් ද චෝදනා පවා එල්ල වුනා ඔබතුමා නීතිවිරෝධීව කටයුතු කලා කියලා. ඔබතුමා  පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කලා  ව්‍යාජ අගමැතිවරයාට බහුතරය පෙන්විය නොහැකි අවස්ථාවේදී රටේ අගමැතිවරයෙක්  හා කැබිනට් මණ්ඩලයක් නොමැති බවට.  අද වනවිට අධිකරණයෙන් එය සනාථ කරලා තිබෙනවා. 

ඒ වගේම අද අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාව දිනපතා උල්ලංඝනය වෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම අත්හිටවලා තිබෙනවා. ව්‍යාජ අගමැති හා කැබිනට් මණ්ඩලය අත්හිටවලා තිබෙනවා. තවද විධායකය ප්‍රකාශ කරනවා පාර්ලිමේන්තුවේ 225ම කිව්වත් මම අහන්නේ නැ කියලා. මේක පාර්ලිමේන්තුවට කරපු නිග්‍රහයක්. ව්‍යවස්ථාව අනුව විධායකය පාර්ලිමේන්තුවට වගකිව යුතුයි. අපේ රටේ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට අගමැතිවරයෙක් හා කැබිනට් මණ්ඩලයක් නැතිව කටයුතු කරගෙන යනවා. අපි ඔබතුමාට ප්‍රණාමය පුද කරනවා ඔබතුමා නායකත්වය රැගෙන අපේ රට ස්ථාවර කිරීමට ගන්නා වූ පියවරයන් සම්බන්දව.."
No comments:

Ad
Powered by Blogger.