සල්ලි උල්පත් කිහිපයක් 'ගැසට් එකෙන්' අතුරුදහන් : SLT, ශ්‍රී ලංකන් සහ Waters Edge ඒ අතර.


ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ඊයේ (28) නිකුත් කරන ලද අමාත්‍යාංශ විෂය පථ සඳහන් අංක 2103/33 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය අනුව, ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින්ස් සමාගම සහ වෝටර්ස් එජ් (Waters Edge Hotel) ආයතනය කිසිදු අමාත්‍යාංශයක් යටතට පවරා නොමැත. 

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයෙන් යුත් රජය සඳහා ජනාධිපතිවරයා 2018.11.09 වන දින නිකුත් කළ අංක 2096/68 දරණ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයෙන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය තැපැල් හා විදුලි සංදේශ අමාත්‍යාංශය යටතට පත් කර තිබිණි. එහෙත් මෙවර එය විදුලි සංදේශ, විදේශ රැකියා සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය යටතේ හෝ වෙනත් අමාත්‍යාංශයක් යටතේ ගැසට් කර නොමැත.

එසේම මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ රජය වෙනුවෙන් 2018.11.05 දින නිකුත් කෙරුණු අංක 2096/17 අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයෙන් ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින් සමාගම සහ මිහින් ලංකා සමාගම ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා තිබුණත් මෙවර එය එම අමාත්‍යාංශය යටතේ හෝ වෙනත් අමාත්‍යාංශයක් යටතේ ගැසට් කර නොමැති බව පෙනේ.

එසේම මීට පෙර මහනගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යංශය යටතට පවරා තිබු වෝටර්ස් එජ් ආයතනය ද එම අමාත්‍යාංශය යටතේ හෝ වෙනත් අමාත්‍යාංශයක් යටතේ ගැසට් කර නොමැති බව පෙනේ.

මෙම ආයතන තුනම අති විශාල වශයෙන් මුදල් ගනුදෙනු සිදුවන ආයතන වන අතර ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනයේ සභාපතිවරයා වන්නේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ සොයුරු කුමාරසිංහ සිරිසේන මහතා වීම ද විශේෂත්වයකි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.