මාධ්‍ය මර්ධනයක් : හිරු හා දෙරණට රජයේ දැන්වීම්දීම අත්හිටුවීමේ තීරණයක්?


හිරු හා දෙරණ නාලිකාවලට රජයේ දැන්වීම්දීම අත්හිටුවීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඒ ඊයේ (01) පැවැති පූර්ව කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදීය.

එහිදී මංගල සමරවීර හා රාජිත සේනාරත්න යන අමාත්‍යවරුන් අදාළ යෝජනාව ඉදිරිපත් කර ඇති අතර ඒ සඳහා පක්ෂව සජිත් ප්‍රේමදාස හා කබීර් හෂීම් යන අමාත්‍යවරු අදහස් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

ඒ අනුව මුලින්ම සංවර්ධන ලොතරැයි හා ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලවල දැන්වීම් ලබාදීම අත්හිටුවීමට සූදානම්වන බවද මේ අතර වාර්තා වේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.