සපිරි පාසල් 1100ක් අවසන්!

සුපිරි පාසල් වෙනුවට සපිරි පාසල් සංකල්පයට අනුව ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘති අතරින් ව්‍යාපෘති 1100ක ඉදිකිරිම් මේ වන විට අවසන් කර ඇත.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වසර 2016 ආරම්භ කළ මේ ව්‍යාපෘතිය සඳහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය වැය කර ඇති මුළු මුදල රුපියල් මිලියන 64000කි.

අධ්‍යාපන ඇමැති, එක්සත් ජාතික පක්ස මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ උපදෙස් මත ආරම්භ කළ මේ ව්‍යාපෘතිය මේ වසර අවසන් වීමට පෙර නිම කිරිමට ඇමැතිවරයා නිලධාරින්ට උපදෙස් ලබා දී ඇත.

සුපිරි පාසල් සංකල්පය වෙනුවට ළගම පාසල් සපිරි පාසලක් බවට පත් කරමින් දරුවන්ට අවශ්‍ය ගොඩනැඟිලි මෙන්ම අවශ්‍ය පහසුකම් ඇතිව අධයාපනය ලබා දීම මේ ව්‍යාපෘතියේ අරමුණ බවත් යහපාලන රජයේ ප්‍රධාන අරමුණක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කළ මේ යෝධ ව්‍යාපෘතිය මේ වන විට අවසන් අදියරේ පවතින බවත් අධ්‍යාපන ඇමැති අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා කියා සිටියේය.

දරුවන් සුපිරි පාසල් වලට යොමු කරවීමට මවුපියන් දරන උත්සාහය මේ ව්‍යාපෘතිය ඉදිර වසර කිහිපය තුළ නිමවීමත් සමග අවසන් කිරිමට හැකි වන බවත් ඇමැතිවරයා කියා සිටියේය.

වසර 2020 වන විට නිම කිරිමට නියමිත මේ ව්‍යාපෘතියට අදාළව මේ වන විට පාසල් වල අඩුපාඩුව පවතින විද්‍යාගාර භාෂාගාර,පුස්තකාල,ගෘහවිද්‍යාගාගර, සුහුරු පන්ති කාමර ,ක්‍රීඩාගාර,ගුරු,විදුහල්පති,ශිෂ්‍ය නේවාසිකාර,තනිමහල්,දෙමහල් සහ සිව්මහල් ගොඩනැඟිලි ,වැසිකිළි කැසිකිළි පහසුකම් ඇතුලු අවශ්‍ය ඉදිකිරීම් රැසක් මේ යටතේ ඉදිකරමින් පවති.

ශ්‍රී ලංකාව පුරා පිහිටි පාසල් 10161 අතරින් ව්‍යාපෘති 18500ක් පමණ ආරම්භ කර ඉන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ වන විට අවසන් කර සිසු අයිතියට පත් කර ඇති අතර විශාල ව්‍යාපෘති 1100ක් පමණ ඉදිරියේදී සිසු අයිතියට පත් කිරිමට නියමිතය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.