කාබන් බද්දට සහනයක්.

   
වාහන කාබන් බද්ද මේ වසරේ ජනවාරි සිට ක්‍රියාත්මක වුවත් එය නොගෙවන වාහන හිමියන්ට එරෙහිව මේ වසර තුළදී ක්‍රියාමාර්ග නොගන්නා බව මෝටර් රථ කොමසාරිස් ජනරාල් ජගත් චන්ද්‍රසිරි මහතා සඳහන් කළේය.

එහෙත් ලබන වසරේ සිට නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බවත් මේ නිසා මේ වසරට අදාළ කාබන් බද්ද ලබන වසරේදී කිසිඳු දඩ මුදලකට යටත් නොවී ගෙවිය හැකි බවද පවසා සිටියේය.

කාබන් බද්ද දුම්බද්දට අමතරව අයකරන එකක් බවත් එය හදුන්වා දෙන වසර නිසා මෙම සහනය ලබාදෙන බවද ඊයේ (09 දා) පැවැති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදී සඳහන් කළේය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.