හිටපු හොකී උප නායක දිලූක වීරසූරියට ආචාර්‍ය අබ්දුල් කලාම් අනුස්මරණ විශිෂ්ටතා සම්මානය.

'රැක ගනිමු ක්‍රීඩාව එකමුතුව' සංවිධානයේ කැඳවුම්කරු, හිටපු හොකී උප නායක දිලූක වීරසුරිය මහතාට ආචාර්‍ය අබ්දුල් කලාම් අනුස්මරණ විශිෂ්ටතා සම්මාන උළෙලේ විශේෂ ගෞරව සම්මානයක් හිමිව තිබේ.

ඒ මහතා විසින් සමාජය වෙනුවෙන් කළ සේවය අගයා මෙම විශේෂ  ගෞරව සම්මානය ලබා දී ඇති අතර අද කොළඹ දී පැවති විශේෂ උත්සවයක දී ඒ මහතාට මෙම විශේෂ ගෞරව සම්මානය ලබා දී ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.