ජිනීවා මානව හිමිකම් සැසියෙන් ලංකාවට කොළ එළියක්: යෝජනාව ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මතයි.


ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් හතක් විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරපත් කරන ලද යෝජනාව අද(21) ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත විය.

ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම්, සංහිඳියාව සහ වගවීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම යනුවෙන් අදාල වාර්තාව නම්කර තිබූ අතර එම යෝජනාවෙන් 2015 වසරේ දී එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් කළ 30/1 යෝජනාවේ නිර්දේශ සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට වසර දෙකක් ලබා දී ඇත.

යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව අත්කරගන්නා ප්‍රගතිය සම්බන්ධව එක්සත් ජාතීන්ගේ 43 වැනි සැසිවාරයට ලිඛිත වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් 46 වැනි සැසිවාරයේ දී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමටත් මෙහිදී තීරණය විය.

40 වැනි එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් සැසිය ස්විස්ටර්ලන්තයේ ජිනීවා නුවර පැවැත්වෙන අතර  ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළුව බ්‍රිතාන්‍ය, කැනඩාව, ජර්මනිය, මොන්ටෙනීග්‍රෝ, උතුරු මැසඩෝනියාව සහ උතුරු අයර්ලන්තය යන රටවල් එම යෝජනාවේ සම අනුග්‍රහකත්වය දැරීය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.