මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය 31 දා ජනතා අයිතියට.මාකුඹුර බහුවිධ ප්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය එළැඹෙන 31 දා ජනතා අයිතියට පත්කරන බව බස්නාහිර හා මහා නගර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලි චම්පික රණවක මහතා සඳහන් කරයි.

මේ හරහා දුම්රිය, මහා මාර්ග හා අධිවේගී මාර්ග සම්බන්ධවීමක් සිදුවන බවත් ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේදි ප්‍රකාශ කළේය.

“2015 දෙසැම්බර් මාසයේ වැඩ ආරම්භ කරපු බහුවිධ ප‍්‍රවාහන මධ්‍යස්ථානය මාකුඹුරේ ජනාධිපතිතුමා අතින් මේ 31 වෙනිදා විවෘත වෙනවා. එමගින් කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයත්, 138 හයිලෙවල් පාරේ බස්රථ මාර්ගයත්, ඒ වගේම එතනින් ආරම්භ වෙන අධිවේගී මාර්ග පද්ධතියට ප‍්‍රවේශය, ගාල්ල, මාතර, කෙරවලපිටිය, කඩවත බස්රථ මාර්ගයත් එකම බහුවිධ මධ්‍යස්ථානයකින් හැසිරවීමේ හැකියාව ලැබෙනවා.

ඒ වගේම ප‍්‍රවාහන ඇමතිතුමා කටයුතු යොදලා තිබෙනවා එදිනට නවීන බස්රථ  සේවාවක් එම ස්ථානයෙන් ආරම්භ කරන්න.”

No comments:

Ad
Powered by Blogger.